klik utk download Janji Jingga PR

kawan-kawan farizmusa.blogspot.com

Sabtu, 30 Januari 2010

ANASIR DARI UMNO DAN POLIS TERLIBAT DENGAN INSIDEN KEPALA BABI?

KENYATAAN MEDIA
UNTUK EDARAN SEGERA

Tarikh: 29 Januari 2010


ANASIR DARI UMNO DAN POLIS TERLIBAT DENGAN INSIDEN KEPALA BABI?

Banyak pihak mengkritik Naib Presiden KEADILAN Azmin Ali mendedahkan bahawa beberapa anggota Umno terlibat dalam pembakaran sebuah gereja di Desa Melawati. Beliau akan mengumumkan nama mereka pada ketika yang sesuai. Mungkinkah kerana itu pihak Menteri Dalam Negeri dan polis tidak mahu memanggil beliau untuk siasatan?

Berikutan peristiwa kepala babi hutan diletakkan dekat masjid di Taman Datuk Harun dan Seri Sentosa pula didapati banyak perbualan mengenainya di kalangan orang ramai setempat. Sehubungan perbualan-perbualan di Taman Medan beberapa kesimpulan dapat dirumuskan, antaranya:

Pertama, kawasan di sekeliling masjid di Taman Medan itu didiami oleh orang Melayu dan tidak mungkin bagi seorang bukan Melayu yang dikenali atau tidak dikenali berani memasuki kawasan untuk membuat kerja buruk ini.

Kedua, kepala babi hutan itu dimasukkan dalam plastik dan diikat dengan tali, menunjukkan kemungkinan besar ia diletak dekat masjid oleh seorang atau lebih Muslim yang tidak mahu memegangnya kerana tahu ia dilarang dalam Islam.

Ketiga, ramai penduduk Taman Medan menganggap kerja ini mungkin dilakukan oleh beberapa orang extremis, termasuk ahli Umno, kerana mereka biasa dengan cara lama Umno ini untuk mengapikan kemarahan kaum.

Keempat, KPN Musa Hassan mengandaikan bahawa kepala babi itu mungkin dibeli dari restoran, dan ekoran dari andaian ini ramai penduduk mengesyaki ada anasir polis yang boleh jadi terlibat, kerana mereka saja – tidak orang biasa – yang boleh mendapatkan empat kepala babi hutan dari restoran sekaligus.

Saya menggesa pihak-pihak berkuasa menyiasat dengan segera dan teliti segala kesimpulan orang ramai ini sebelum ia merebak sebagai yang sebenarnya.


DR SYED HUSIN ALI
Timbalan Presiden KEADILAN

###


MEDIA STATEMENT
FOR IMMEDIATE RELEASE

Date: 29 January 2010


ARE ELEMENTS FROM UMNO AND POLICE INVOLVED WITH PIG HEAD INCIDENT?

Many have criticized KEADILAN Vice President Azmin Ali for exposing that several Umno members were involved with the burning of a church in Dewa Melawati. He promised to disclose their names at an appropriate time. Is it possible that because of this the Home Minister and the police are not calling him for investigation?

Following the placing of wild boar heads near the Taman Datuk Harun and Seri Sentosa mosques, there have been a lot of talk among the local people. As regards the common talk among the people in Taman Medan, several conclusions can be made, as follows:

First, the area surrounding the Taman Medan mosque is resided entirely by Malays and it is well-nigh impossible for a non-Malay – familiar or not to them – to be brazen enough to enter the area to do this provocative job.

Second, the wild boar heads were put in plastic bags and tied, showing that they were placed by one or more Muslim who did not want to handle them since handling pork or pig with bare hands is forbidden in Islam.

Third, many residents in Taman Medan consider that the work could only be undertaken by some extremists, including some members of Umno, since they have been familiar with this old Umno modus operandi aimed at inciting racial anger.

Fourth, IGP Musa Hassan suggested that the wild boar heads might have been bought from restaurants, and arising therefrom many residents suspect that only the police could handle such operation because only they – not any ordinary people – could get the four heads from restaurants at the same time.

I urge the authorities to investigate speedily and carefully all ordinary people’s conclusions before they spread and taken as the whole truth.


DR SYED HUSIN ALI
Deputy President, KEADILAN

Tiada ulasan:

Catat Ulasan